Istoric

Înființarea bibliotecii publice, avînd ca prim fond de carte volumele aflate în biblioteca muzeului și o donație din partea marelui cărturar Nicolae Iorga (350 volume), este atestată documentar prin adresa 2857/1943 a Ministerului Educațiunii Naționale, Comisiunea Monumentelor Istorice . Fondul bibliotecii era structurat pe patru servicii: împrumut la domiciliu, lectură la sală, cărți și reviste pentru copiii de școala primară și periodice.

Ca urmare a demersurilor și a corespondenței abundente pe care o întreține profesorul Constantin Dumitrescu cu diferite personalități ale vremii, cu instituții, facultăți, asociațiuni literare și științifice, editori, tipografi, aratând starea precară a noii instituții, numeroase donații vin în sprijinul bibliotecii.

Răspund cu generozitate apelurilor: I.E. Torouțiu, editor, col.dr. Nicolae Igna, din Alba Iulia, dr.Enea Nicolae, medic primar în Alba Iulia, profesorul Constantin Sion – Iași și Florin Sion, precum și Ion Muslea, directorul Bibliotecii Universitatii Cluj – Sibiu, astfel încât la sfarșitul anului 1943 biblioteca dispunea de 18.000 volume.În anii următori fondul de carte crește la 26.813 volume in 1965, 54.672 volume în 1975, 121.774 volume în 1985, astăzi aflandu-se în patrimoniul bibliotecii peste 250.000 unități bibliotecare.

Începând din data de 26 noiembrie 1991, Biblioteca Județeană Alba poartă numele marelui filozof, poet și dramaturg, LUCIAN BLAGA.

Biblioteca și-a deschis porțile la data de 1 aprilie 1943, având un singur bibliotecar – prof.Constantin Dumitrescu – de strădaniile caruia se leagă începuturile activității bibliotecii publice din Alba Iulia., așa cum el insuși marturisește.
Constantin Dumitrescu s-a născut la 15 martie 1903, în localitatea Rugetu-Slătioara din județul Vâlcea.A urmat studii superioare de teologie la Cernăuți și de drept la Iași. Prezența sa în Alba Iulia este legată de Liceul „Mihai Viteazul”, unde a funcționat ca profesor până în 1940, când se va muta la Căminul Ucenicilor.

Iubitor de carte și scriitor, profesorul Dumitrescu a întreprins neobosite demersuri pentru înființarea unei biblioteci publice în Alba Iulia, demersuri încununate cu succes, căci la 1 aprilie 1943 aceasta și-a deschis porțile având ca prim volum de carte volumele aflate în biblioteca muzeului și o donație venită din partea lui Nicolae Iorga. Inimosul bibliotecar va întreține o corespondență abundentă cu diferite personalități ale vremii, cu instituții, asociațiuni literare și științifice, editori, tipografi cărora le va solicita sprijinul pentru a îmbogăți fondurile de carte. Și sprijinul nu va întârzia să apară, astfel încât, la sfârșitul anului 1943, biblioteca va avea un fond de 18.000 de volume, după cum mărturisește prof. Dumitrescu într-un autograf dat pe prima pagină a cărtii sale de poezii, „Adversar cu destinul”: „Alba Iulia în 10.I.969 / Dăruita de autor Bibliotecii publice a județului Alba, instituție culturală înființată de el în anul 1942, avînd în anul 1943 un fond de 18.000 volume, toate dăruite de binevoitori, de cititori entuziaști”.

Dupa anul 1950, profesorul Dumitrescu va fi îndepartat de la Biblioteca publica, fiind nevoit să-și câștige existența ca funcționar. În anul 1980, din cauza problemelor de sănătate, va pleca la București, la fiul său, stingându-se din viață în același an.