Despre noi

"Biblioteca este în unica poziție de a fi, în același timp, catalizator și participant la procesele intelectuale care transformă informația în cunoaștere și cunoașterea în întelepciune.”

Obiective

•promovarea excelenței, a experimentului și a inovației
•deservirea promptă, eficientă și de calitate a tuturor beneficiarilor, atragerea spre lectură a noilor cititori potențiali
•implementarea și implicarea în programe culturale și comunitare
•modalități de diversificare a ofertei culturale, informaționale și educative, promovarea marketingului cultural și a imaginii instituției
•perfecționarea continuă a personalului
•asigurarea asistenței de specializare celorlalte biblioteci publice din județ
•buna gestionare a resurselor financiare bugetare și atragerea unor noi surse de finanțare
•colaborarea cu alte instituții similare din județ și din țară

Biblioteca Județeană “Lucian Blaga ” Alba servește interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia și județul Alba, oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile proprii.

Întreaga activitate se derulează în conformitate cu Legea bibliotecilor nr.334/2002, cu modificarile și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.26/2005, Legea nr.114/2006 și conform legislației europene în domeniu, știut fiind faptul că biblioteca are importanță strategică în viața și dezvoltarea comunității.

De asemenea, Biblioteca Judeteană este organizată ca instituție culturală pe principiul teritorial și functionează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a altor acte normative privind activitatea instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Alba.