Consilii

Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari, desemnaţi prin decizia directorului – managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat de acesta.
Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.

Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt:

  • face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene;
  • analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba;
  • urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
  • stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii;
  • stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale.

Consiliul ştiinţific

Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia directorului – managerului.

Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt:

  • redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, pliante, afişe, programe);
  • avizează documentaţia şi programul cultural;
  • elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional;
  • monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele de date.