Comisii

  • Comisia achiziție carte
  • Comisia de casare a fondului de carte
  • Comisia de casare a obiectelor de inventar si activelor fixe
  • Comisia de editare carte si reviste
  • Comisia de etica si disciplina
  • Comisia de recepție a fondului de carte
  • Comisia de recepție a materialelor
  • Comisia de selecționare a documentelor
  • Comisia pentru monitorizarea SCIM
  • Echipa de gestionare a riscurilor