Colecţiile bibliotecii

Chemată să înlesnească accesul liber al tuturor membrilor societății la tezaurul de gândire și de idei umane și, în același timp, să trezească nevoia de lectură, de instruire chiar și la cei care nu o simt, biblioteca publica își întemeiază valoarea și rațiunea de a fi pe cantitatea de cărți și alte documente pe care o cuprinde și o pune, în mod eficient, la dispoziția comunității.

Colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, constituite, organizate și dezvoltate sistematic și unitar în cei peste 65 de ani de existență, au caracter enciclopedic, cuprind documente variate din toate domeniile cunoașterii, pe suport tradițional în mod preponderent și modern, în continuă creștere. Acestea se adresează tuturor membrilor comunității, indiferent de sex, vârsta, statut social sau economic, religie, etnie.

Structura generală a colecțiilor este similară cu cea a bibliotecilor publice județene, de același rang. În funcție de atribuțiile importante ale instituției și de criteriile politicii de dezvoltare a colecțiilor s-au constituit trei tipuri de colecții (fonduri) importante:

•  Un bogat fond de referință poate fi consultat la Sala de lectură a bibliotecii.

•  Colecția uzuală (fondul de circulație) – documente destinate împrumutului la domiciliu 
    Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba urmărește satisfacerea celor mai diverse cereri de informare, lectură și documentare ale utilizatorilor săi.

•  Colecția de bază (fondul de bază) – documente destinate comunicării în sala de lectură.
Tot aici există o valoroasă bibliotecă de artă  (albume, enciclopedii, lucrări de specialitate).
Fondul de bază reprezentând toate domeniile cunoașterii este organizat sistematico-alfabetic, atât în secțiile de împrumut, cât și la sala de lectură. Completarea și dezvoltarea colecțiilor este orientată spre nevoile de lectură  și informare ale publicului larg.

Secția pentru copii deține, atât carte pe suport tradițional, cât si o importantă colecție de non-book-uri (dvd-uri, casete audio-video, cd-uri) cu povești, desene animate și filme.